Nhau Thai Cừu Rebirth Platinum Placenta Youth

Nhau Thai Cừu Rebirth Platinum Placenta Youth cải thiện sắc tốt da, tăng khả năng đàn hồi, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt. Sản phẩm được thực hiện bởi công nghệ tiên tiến của Úc với thành phần nhau thai cừu nguyên chất.